Veřejné konzultace o budoucnosti evropských fondů

Veřejné konzultace o budoucnosti evropských fondů
23.1.2018

Evropská komise spustila nové veřejné konzultace o budoucnosti EU fondů.

Občané a organizace mají nyní možnost se podílet na dalším směřování politik a iniciativ EU vyplněním online dotazníků, které jsou k dispozici až do 8. března 2018.

Po skončení konzultačního období shrne komise odpovědi, které dále zohlední při návrzích víceletého finančního rámce po roce 2020 a další generace finančních programů.

Celkem je možné vyplnit 6 dotazníků na odlišné oblasti:

Detailnější informace naleznete na stránkách EK.