VEŘEJNÁ KONZULTACE: PŘÍPRAVA BUDOUCÍ STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO VÝZKUM A INOVACE (BOHEMIA)

VEŘEJNÁ KONZULTACE: PŘÍPRAVA BUDOUCÍ STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO VÝZKUM A INOVACE (BOHEMIA)
14.12.2017

Experti z oblasti zdraví, životního prostředí, trvalé udržitelnosti, potravinářství, konektivity, automatizace výroby či bezpečnosti se mohou zapojit do veřejné konzultace prostřednictvím sdílení informací a názorů ohledně budoucího směřování Evropské unie v těchto tematických oblastech. 

Aktuální průzkum je součástí studie, která je financována Evropskou komisí a podílí se na utváření příštího Rámcového programu pro výzkum a inovace.

Za obsah konzultací a jednotlivých příspěvků bude zodpovědný jejich autor a uvedená tvrzení nebudou nutně vyjadřovat oficiální stanoviska Evropské komise ani nebudou Evropskou komisi k ničemu zavazovat.

Předpokládá se, že v rámci této iniciativy by bylo řešeno až 2040 témat dotýkajících se budoucí strategie Evropské unie pro výzkum a inovace, která vycházejí z předchozího průzkumu, jehož se zúčastnilo více než 800 oslovených expertů.

Dotazník BOHEMIA je dostupný do 20.12. 2017 na internetové stránce http://bohemia-consultation.eu/. Veškeré poskytnuté informace budou využity anonymně a nebudou využity mimo tento projekt.