Veřejná konzultace k implementaci prvních třech let programu EDCTP2

Veřejná konzultace k implementaci prvních třech let programu EDCTP2
7.7.2016

Programový výbor pro Zdraví, demografickou změnu a životní pohodu (Health, Demographic Change and Wellbeing) prohramu Horizont 2020 vyhlásil veřejnou konzultaci k implementaci prvních třech let programu EDCTP2 (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme).

Veřejná konzultace je významná součást prvního průběžného hodnocení programu EDCTP2, který doplňuje práci nezávislé expertní skupiny. Specifické otázky byly formulovány v souladu s rozhodnutím EDCTP2 (556/2014/EU). Více informací o EDCTP2 a možnostech financování naleznete ZDE.

Konzultace byla spuštěna 30. června 2016 a poběží do 15. října 2016. Dotazník mohou zodpovědět všechny zúčastněné strany a naleznete jej na stránkách Evropské komise ZDE.