Veřejná konzultace: Hodnocení společných evropských podniků

Veřejná konzultace: Hodnocení společných evropských podniků
19.12.2016

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k hodnocení implementace Společných evropských podniků (Joint Undertakings), které jsou podporovány z programu Horizont 2020.

Konzultace zahrnuje sedm společných podniků, konkrétně se jedná o: Bio-based Industries (BBI), Clean Sky 2 (CS 2), Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL), Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2), Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), Single European Sky ATM Research (SESAR) a Shift2Rail.

Výsledky konzultace budou využity pro střednědobé hodnocení za období 2014-2016, budou zpřístupněny Evropskému parlamentu, Radě, národním administrativám i zainteresované veřejnosti.

On-line konzultace bude otevřena do 11. 3. 2017 na webu Evropské komise.