Úspory energie a Energeticky efektivní budovy

Úspory energie a Energeticky efektivní budovy
17.7.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další výzvy v programu Úspory energie. První se týká podpory výstavby nových energeticky efektivních budov v podnikatelském sektoru, druhá se týká celkového snížení energetické náročnosti.

Výzva II. programu podpory Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy je zaměřena na:
a) podporu výstavby nových energeticky efektivních budov,
b) podporu výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem

Nepodporuje však např. komerční turistická zařízení či rekonstrukce bytových a rodinných domů nebo veřejných budov.
Celková alokace výzvy je 100 000 000 Kč. Termín uzávěrky žádostí o podporu je 15. 1. 2019. Více informací najdete na stránkách.

Výzva IV. Programu podpory Úspory energie podporuje:
a) modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách za účelem zvýšení účinnosti
b) zavádění a modernizaci systémů měření a regulace
c) modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie
d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v průmyslovém sektoru (zateplení obvodového pláště, instalace vzduchotechniky s rekuperací apod.)
f) využití odpadní energie ve výrobních procesech
g) snižování energetické náročnosti/zvyšování účinnosti ve výrobních a technologických procesech
h) instalace obnovitelných zdrojů energie pro potřeby podniku
i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie
j) instalace akumulace elektrické energie

Podporovanými aktivitami opět nejsou např. komerční turistická zařízení či rekonstrukce bytových a rodinných domů nebo veřejných budov.
Celková alokace výzvy 6 000 000 000 Kč. Termín uzávěrky žádostí je 29. 4. 2019. Pro další informace kliknětě na odkaz.