Uspořádali jsme Smart Cities Symposium Prague 2017

Uspořádali jsme Smart Cities Symposium Prague 2017
30.5.2017

Od 25. do 26. května 2017 se v pražském Klášteře minoritů sv. Jakuba konal již třetí ročník Smart Cities Symposia Prague 2017, mezinárodní konference zaměřené na chytrá města a vše, co se jich týká – od technologií až po sociální aspekty. Organizátory akce byly České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČVUT, ve spolupráci s Platformou EEB-CZ.

Dvoudenní program byl rozdělen do jedenácti tematických bloků, které se věnovaly všem klíčovým oblastem souvisejícím s chytrými městy a životem v nich. Akce se zúčastnili zástupci univerzit, výzkumných center, studenti, soukromé společnosti i města a obce.

Den 1 – mezinárodní Keynote Speakers i energetická efektivita budov

Program prvního dne zahájili hlavní pořadatelé konference, Miroslav Svítek a Ondřej Přibyl z Českého vysokého učení technického v Praze, společně s rektorem Petrem Konvalinkou a Martinou Děvěrovou, ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy.
 
Na ně navázal první blok řečníků „Keynote speakers“, mezi nimi byla například Porie Saikia­Eapen z MTA New York se svou prezentací „Smart City 101“, v rámci které se věnovala zejména svým zkušenostem s udržitelným rozvojem města New York. Mimo jiné například zdůraznila, že život ve velkoměstech je z hlediska udržitelnosti mnohem výhodnější než život na venkově – jako příklad uvedla, že spotřeba energie per capita je v New Yorku až čtyřikrát menší než ve státě Texas. Podle výzkumů také lidé ve městech více chodí pěšky, díky čemuž se snadněji udržují v lepší fyzické kondici. Mezi dalšími řečníky byl také Stephen Russo ze společnosti IBM, který se věnoval rozvoji kognitivních schopností chytrých měst. Podle jeho názoru je rozvoj těchto schopností (především skrze IoT) důležitý například ve vztahu k prevenci kriminality.
 
Druhý dopolední blok se věnoval příkladům nejlepší praxe pro transformaci chytrých měst, v rámci kterého vystoupili například zástupci společností Siemens a Microsoft nebo Khushboo Gupta z Virginia Tech se svou prezentací „The Indian Perspective of Smart Cities“, ve které přiblížila rozdíly mezi evropským/americkým a indickým vnímáním pojmu „chytrá města“.
 
Mezi odpoledními bloky byla i část zaměřená na energeticky efektivní budovy, v rámci které vystoupili i výzkumníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Jan Včelák (s prací na téma „Smart Building Monitoring ­ From Structure to Indoor Environment“) a Petr Wolf (s tématem „Advanced energy control for commercial building“). Jejich i další vědecké příspěvky jsou ke stažení na webu akce.
 

Den 2 – mobilita i systémový přístup k transformaci chytrých měst

Program druhého dne byl zahájen blokem zaměřeným na autonomní vozidla a jejich využití v chytrých městech. V rámci této části dostal prostor například ředitel české a slovenské větve společnosti UBER Tomáš Peťovský, nebo Ondřej Přibyl, který představil účastníkům projekt MAVEN zaměřený na management systémů autonomních vozidel.
 
Odpolední bloky se zaměřovaly na „měkčí aspekty“ chytrých měst, zejména z pohledu kvality života v těchto městech nebo systémovým přístupem za účelem efektivní transformace současných měst na ta chytrá.
 
Konference byla zakončena kulatým stolem, kterého se zúčastnili všichni předsedové jednotlivých bloků, a diskuzí všech přítomných účastníků.
 
Kompletní program konference naleznete na http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2017/conference-program.
 
Pro další informace o uskutečněném Smart Cities Symposium Prague 2017 můžete kontaktovat organizátory na scsp2017@fd.cvut.cz.  Fotografie a další související dokumenty najdete na webu akce scsp2017.fd.cvut.cz.