Udržitelná energetika a doprava na UŽÍT Litoměřice 2017

Udržitelná energetika a doprava na UŽÍT Litoměřice 2017
22.3.2017

Město Litoměřice, dlouhodobý propagátor principů udržitelné rozvoje, pořádá dne 2. června 2017 akci UŽÍT Litoměřice.

Akce proběhne za podpory Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu PATH 2030 (Pakt starostů a primátorů města Litoměřice – hlavní vize do roku 2030) a v letošním roce bude zaměřena především na téma udržitelné (šetrné) dopravy a energetiky.

Den udržitelného města Litoměřice je určen všem, kteří mají zájem o úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů a udržitelnou dopravu, tj. oblasti, které podporuje i město Litoměřice např. konkrétním závazkem snížit spotřebu energie do roku 2030 o 20 %.

Podobná akce proběhla již v roce 2015 a navštívilo ji přes 500 účastníků.