UCEEB na konferenci Energetický management pro veřejnou správu

UCEEB na konferenci Energetický management pro veřejnou správu
14.2.2019

Jan Včelák z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT představil aktuální možnosti využití fotovoltaiky na veřejných budovách na konferenci Energetický management pro veřejnou správu, která se konala 12. února 2019 v Praze.

Akci zaměřenou na energeticky úsporná opatření, využívání obnovitelných zdrojů a hospodárné nakládání s energií v organizacích veřejné správy pořádala společnost B.I.D. Services a zúčastnilo se jí více než 130 lidí.

Dopolední blok zahájili zástupci státní správy. Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí si vzal úvodní slovo a na něj navázal Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu, který shrnul aktuální stav úspor energie ve veřejné správě. V panelové diskuzi se zástupci měst a státní správy podělili o své zkušenosti se snižováním energetické náročnosti.

Následovaly prezentace na vybraná témata, mj. EPC projekty, význam energetických dat, úspory v dodávkách tepla a i již zmíněné využití fotovoltaiky pro veřejné budovy.

Jan Včelák seznámil posluchače se současnými trendy ve fotovoltaice a možnostmi optimalizace fotovoltaických systémů s bateriovým úložištěm a chytrým řízením energie v budově. Podrobněji o tématu diskutoval v tandemu s energetičkou Prostějova, Kateřinou Vosičkovou u odpoledních diskuzních stolů. Jeho prezentaci najdete ke stažení v levém sloupci.

Odpoledne nabídlo zajímavý formát pro diskuzi. Účastníci se rozesadili u stolů, kde se v pravidelných intervalech střídaly dvojice přednášejících odborníků. Každá dvojice přinesla ke stolu své téma a různorodost diskutujících přinesla inspirativní debaty a zajímavé vhledy do té které problematiky.