Týden Evropské výzkumné rady

Týden Evropské výzkumné rady
3.2.2017

U příležitosti 10. výročí založení Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC), které završí konference 21. března 2017 v Bruselu, se v celé Evropě uskuteční od 13. března do 19. března 'Týden ERC'.

V rámci Týdně budou formou workshopů, konferencí a doprovodných akcí představeny aktivity a výsledky výzkumu uskutečněného z podpory ERC. Na akcích vystoupí přední zástupci ERC a českých institucí spolu s řešiteli grantů ERC, kteří konkrétně pohovoří o svých zkušenostech.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá 15. března v Praze konferenci nazvanou '10 Years of Excellent Ideas'. Den poté se v Brně uskuteční regionální den ERC, kde bude spolupořadatelem Masarykova univerzita.

Na stránkách organizátora akce najdete předběžné programy obou akcí a možnost zaregistrovat se.