Tři nové grantové výzvy v programu OP PIK

Tři nové grantové výzvy v programu OP PIK
20.6.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje tři nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jedná se o 5. výzvu v programech Potenciál, Aplikace a Inovace. Jsou určeny především pro malé, střední a velké podniky.

Program Potenciál má za cíl pomoci společnostem vytvořit vlastní infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace, a také prohloubení spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. (uzávěrka přihlášek 15. ledna 2019, více informací zde)

Program Aplikace chce podpořit získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. (uzávěrka přihlášek 17. prosince 2018, více informací zde)

Program Inovace má za cíl lépe začlenit do procesu výsledky výzkumu a vývoje. Chce zvýšit využívání know-how a efektivnost interních procesů v oblasti řízení inovací. Také chce podpořit tvorbu a zavádění nových konkurenceschopných výrobků na globální trh a posílit schopnost firem v oblasti high-tech výroby. (uzávěrka přihlášek 27. listopadu 2018, více informací zde)