Třetí výzva programu INTERREG DANUBE otevřena

Třetí výzva programu INTERREG DANUBE otevřena
29.1.2019

Od 28. ledna do 8. března 2019 14:00 je otevřena 3. výzva programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE. Dunajský nadnárodní program (Danube Transnational Programme) podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v dunajském regionu prostřednictvím integrace politik ve vybraných oblastech.

V aktuální výzvě se mohou zájemci hlásit s projekty zaměřenými na specifické cíle 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1;  pro další specifické cíle je tematicky zúžena, konkrétní specifikaci naleznete v tomto přehledu.

Žádosti jsou podávány dvokolově a elektronicky. V prvním kole žadatelé předloží "Vyjádření zájmu" (Expression of Interest), ve kterém představí návrh a jeho strategický význam pro program. V této fázi nelze dodat žádné dodatečné dokumenty. Ve druhém kroku budou předem vybrané návrhy projektů vyzvány, aby předložily aplikační balíček obsahující plně rozvinutý formulář žádosti, který bude obsahovat podrobnější informace o projektu a bude základem pro finální výběr projektů.

Více informací najdete na stránkách programu.