Tendr: Chytré továrny v nových členských státech EU

Tendr: Chytré továrny v nových členských státech EU
17.8.2016

Evropská komise spustila strategii na podporu digitální transformace evropského průmyslového sektoru. Cílem aktivit je, aby průmyslový sektor přijal koncept chytrých továren a s ním spojené digitální technologie, jako jsou kyber-fyzické systémy (Cyber-Physical-Systems, CPS), internet věcí (Internet of Things, IoT), průmyslovou robotiku, 3D tisk a další.

Digitální technologie jsou sice ve velké míře používány v hi-tech průmyslu, ostatní průmyslová odvětví (a zejména MSP) zaostávají. Evropská komise chce zajistit, aby všechna průmyslová odvětví využívala výhod digitálních inovací, a za tímto účelem chce investovat 500 milionů eur do Digitálních inovačních center (Digital Innovation hubs, DIHs).

Jádrem každého DIH bude odpovědné centrum (Competence Centre, CC), které bude součástí technické univerzity nebo výzkumného centra a které poskytne MSP přístup k vybavení, které mu umožní vyzkoušet si a otestovat inovativní digitální technologie a poskytne mu poradenství ohledně možností financování a školení pracovníků.

Cílem vyhlášeného tendru je získat jasná politická doporučení jak založit DIH v nových členských státech (EU13). Úkolem smluvního partnera bude realizovat řadu aktivit cílených na založení alespoň třiceti regionálních DIH v evropských regionech alespoň osmi nových členských států, a připravit politická doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných regionech.

Zájemci mohou předkládat žádosti do 14. října 2016. Podrobné informace o tendru naleznete na stránkách České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace ZDE.