Technologický a kooperační veletrh v Číně

Technologický a kooperační veletrh v Číně
7.8.2017

Evropsko – Čínský technologický a kooperační veletrh se koná 24. – 27.10. 2017 v Chengdu, hlavním městě provincie Sichuan a nejvýznamnějším ekonomickém centru vnitrozemské Číny.

Česká republika akci podporuje již šestým rokem, v minulosti byla akce také součástí ministerských (MPO) nebo prezidentských podnikatelských misí.

Technologické centrum AV ČR jako organizátor české účasti nabízí zájemcům, kteří představí inovativní technologie nebo služby s potenciálem technologického transferu, plochu českého stánku zdarma.

Součástí programu bude také představení projektu ERICENA (Evropského výzkumného a inovačního centra excelence v Číně) a nabídku jeho služeb podpory evropským výzkumníkům na čínském trhu.

Účast na veletrhu zahrnuje:
– Prezentaci společnosti/technologie na veletržním stánku České republiky
– Účast na B2B – dvoustranná setkání s ostatními účastníky veletrhu
– Neformální networking – gala večeře, pracovní obědy a koktejly
– Tlumočníka CN – AJ pro jednání s partnery
– Odborné semináře a exkurze
– Asistenci při organizaci cesty (víza, letenky, hotel)

Účastníci cesty si platí pouze poplatek za víza, letenku a ubytování – cca. 40 – 50 tis. Kč.

Program veletrhu naleznete v příloze.

Oficiální stránky akce http://www.eu-china.org.cn/.