Technologická agentura připravuje nový výzkumný program s finanční podporou z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů

Technologická agentura připravuje nový výzkumný program s finanční podporou z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů
22.11.2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje na příští rok nový výzkumný program s pracovním názvem „Research“. Tento program bude realizován s finanční podporou z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. 

Na začátku září tohoto roku bylo podepsáno Memorandum o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Pro nové programové období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR. Podpora z těchto fondů je určena zejména pro projekty zaměřené na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

TA ČR bude administrovat program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci něhož jsou očekávány bilaterální výzkumné projekty, tj. za účasti české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany. Předpokládá se zapojení jak výzkumných organizací, tak i malých a středních podniků. Celkové výdaje programu budou činit 30 milionů EUR. V nejbližším horizontu bude probíhat příprava samotného programu, vyhlášení první výzvy se očekává nejdříve na konci roku 2018 a realizace projektů samotných je předpokládaná od roku 2019.

Na začátku listopadu proběhlo k připravovanému programu diskuzní a pracovní jednání s přípravným týmem programu za účasti zástupců Research Council of Norway, Financial Mechanism Office, The Royal Norwegian Embassy in Prague a Ministerstva financí ČR jako národního kontaktního místa, kde byly konzultovány základní parametry budoucího programu.

Prezentace ze setkání naleznete zde:
Financial Mechanism Office
Research Council of Norway
TA ČR