TAČR vyhlašuje veřejnou soutěž DELTA 2

TAČR vyhlašuje veřejnou soutěž DELTA 2
15.7.2019

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: Alberta, Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Japonsko, Korejská republika, Québec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika.
Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci, souvisejících dokumentech a záznamu z informačního semináře, které naleznete zde.