TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu DELTA – projekty Průmyslu 4.0

TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu DELTA – projekty Průmyslu 4.0
1.3.2017

Technologická agentura ČR vyhlásila 28. února 2017 ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA. Tematicky bude zaměřena na podporu projektů, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce.

Cílem programu DELTA je zvýšit množství výsledků projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky. Doposud bylo podpořeno 24 projektů aplikovaného výzkumu, v rámci předchozích tří veřejných soutěží v programu DELTA, částkou v celkové výši téměř 259 milionů Kč z českého státního rozpočtu.

V rámci čtvrté výzvy zaměřené na principy Průmyslu 4.0 budou podpořeny projekty, které budou řešit problematiku zejména, ne však výlučně v oblastech:

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration

Hlavními uchazeči o podporu mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace mohou být v tomto případě pouze dalším účastníkem. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo a součástí řešitelského týmu musí být alespoň i jeden německý malý či střední podnik.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017.

Více informací naleznete na webu webu TA ČR.