Strategie EU pro Podunají

Strategie EU pro Podunají
29.8.2017

Strategie EU pro Podunají neboli Podunajská strategie vznikla jako 2. makroregionální strategie EU. Cílem těchto strategií je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla ke konkrétním odpovědím na společné výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě projektů či provázanější spolupráce. 

Za tímto účelem vznikla iniciativa vytvoření sociálních sítí facebook, twitter a webových stránek, aby bylo možné online sdílet kvalitní informace, které by vedly k rozvoji širokého spektra aktivit ve prospěch vědecké činnosti a využití vědeckých poznatků v praxi.

Členské i nečlenské státy spolupracují v rámci strategie celkem v 11 prioritních tematických oblastech od dopravy po energetiku, vzdělání, životní prostředí až po konkurenceschopnost, výzkum, bezpečnost a občanskou společnost.

Na rozvoj informační společnosti (výzkum, vzdělávání, ICT) se zaměřuje Prioritní oblast 7 (PA 7) - Rozvoj znalostní společnosti pomocí výzkumu, vzdělávání a informačních technologií. Je koordinována Slovenskem a Srbskem a podílí se na ní široké spektrum stakeholdrů. Hlavním cílem této oblasti je inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst založený na výzkumu a inovacích.

O nejnovějších výzvách a možnostech spolupráce v této oblasti se dozvíte zde

Aktuální výzvu Seed Money Facility naleznete zde

Více o Podunajské strategii si přečtěte zde.