Statistiky MPO - Brikety, pelety a kozle na tuhá paliva v letech 2003–2019

Statistiky MPO - Brikety, pelety a kozle na tuhá paliva v letech 2003–2019
29.4.2020

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá dvě souhrnné zprávy: Brikety a pelety v letech 2003–2019 a Prodej kotlů na tuhá paliva do 50 kW za léta 2010 - 2019.

Publikace Brikety a pelety v letech 2003–2019, zahrnující data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru, přináší komplexní přehled poměrně rozsáhlého a různorodého trhu, na kterém si jednotlivé komodity do určité míry konkurují. Tento trh prochází během posledního desetiletí významnými změnami. Na jedné straně roste spotřeba dřevních briket a pelet, na druhé straně se významná množství briket a pelet vyvážejí, rostou však také jejich dovozy. Rostlinné pelety jsou již delší dobu standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách. Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v závěru roku 2010, na druhé straně však rostou jejich dovozy z Německa. Na trhu se občas objevují také další netradiční paliva jako například rostlinné a papírové brikety nebo uhelné či rašelinové pelety. Celá zpráva k nahlédnutí zde.

Stručnější zpráva Prodej kotlů na tuhá paliva do 50 kW za léta 2010 - 2019 vychází z vlastních šetření MPO, statistiky APTT, celní statistiky a dat z dotačních programů. V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 18 967 kotlů na pevná paliva do 50 kW. Z toho bylo 6 473 odhořívacích, 6 040 zplyňovacích a 6 454 kotlů automatických. elá zpráva k nahlédnutí zde.