Statistika Obnovitelné zdroje energie 2018

Statistika Obnovitelné zdroje energie 2018
18.10.2019

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo každoroční výsledky statistického zjišťování. Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2018 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie.

Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4-01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná (starší statistiky můžete nalézt zde). Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Údaje pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA / Eurostatu. Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika Eurostatu). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací Eurostatu a při porovnání námi uvedených údajů.

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2018 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.