Staňte se hodnotitelem projektových návrhů Horizontu 2020

Staňte se hodnotitelem projektových návrhů Horizontu 2020
16.12.2016

Evropská komise kontinuálně hledá nezávislé odborníky, kteří by se zabývali hodnocením projektových návrhů programu Horizontu 2020 v oblastech boje proti změně klimatu, životního prostředí, účinného využívání zdrojů a surovin.

Odborníci v oblasti životního prostředí a řízení zdrojů se mohou registrovat do databáze expertů Evropské komise. Z této databáze vybírá EASME (Výkonná agentura pro malé a střední podniky) nejvhodnější kandidáty pro následující dvě činnosti:

  • hodnocení návrhů projektů předložených v rámci výzev programu Horizont 2020 - Společenské výzvy 5 "Opatření v oblasti klimatu, životního prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin", nebo
  • monitoring již běžících aktivit financovaných v rámci programu Horizont 2020.

Evropská komise hledá odborníky z těchto odvětví:

  • Místní, regionální a národní správy, včetně agentur ochrany občanů a životního prostředí
  • Průmysl, obchodní sdružení a inovační agentury
  • Univerzity a výzkumné ústavy.
Více informací naleznete na stránkách Evropské komise