Spuštění portálu Koncepce BIM

Spuštění portálu Koncepce BIM
30.10.2018

Do ostrého provozu byl spuštěn portál KoncepceBIM.cz, jehož cílem je umožnit diskuse a poskytovat informace k naplňování úkolů plynoucích z Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice.

Portál KoncepceBIM.cz, administrovaný Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), konkrétně odborem Koncepce BIM, vznikl ve spolupráci s MPO. V současné první etapě obsahuje informace o pracovních skupinách a jejich členech, pilotních projektech a online interaktivní dokument Koncepce zavádění metody BIM s možností pro registrované uživatele komentovat jednotlivé části a doporučení. Součástí je také prolink na terminologický slovník pro BIM. V druhé etapě se plánuje vytvoření sekce pro střední školy, blogu a kalendáře pořádaných akcí včetně online přihlašování skrze web.

Široká odborná veřejnost dostala možnost se na portálu registrovat a aktivně se tak podílet na procesu implementace metody BIM do českého stavebnictví. Výstupy agentury ČAS týkající se plnění úkolů Koncepce BIM, budou totiž mj. uveřejněny na tomto webu a registrovaní uživatelé budou mít možnost se k nim vyjádřit.