Spolupracujeme s MPO - zastupujeme ČR v High Level Forum on Sustainable Construction při Evropské komisi

Spolupracujeme s MPO - zastupujeme ČR v High Level Forum on Sustainable Construction při Evropské komisi
30.10.2014

Dne 22. října 2014 proběhlo pod taktovkou Evropské komise setkání pracovní skupiny TG1 – Stimulating investment in building renovation, infrastructure and innovation v rámci High Level Forum on Sustainable Construction při DG Enterprise. Nominovaní zástupci členských států EU diskutovali strategii pro udržitelnou konkurenceschopnost stavebního průmyslu a jeho podnikatelských aktivit. Za Českou republiku byli ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nominováni také 2 zástupci Platformy EEB-CZ. 

Setkání bylo jedním z řady meetingů, organizovaných v rámci iniciativy EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) report on ’Energy Efficiency - the first fuel for the EU Economy: How to drive new finance for energy efficiency investments’. V rámci setkání jednak proběhly dílčí odborné prezentace a jednak proběhla široká diskuze mezi účastníky týkající se užití finančních i nefinančních nástrojů EU pro podporu energeticky úsporných renovací budov.

Více se dočtete v naší zprávě ze setkání (pouze pro členy - po zalogování). Zprávu najdete také v sekci Dokumenty, kterou pravidelně aktualizujeme.

Zpráva ze setkání skupiny TG1 - Stimulace investic do renovací budov, infrastruktury a inovací

Soubor přístupný zalogovaným členům od úrovně členství BASIC.
stáhnout
(438 kB)