Soutěž EIT „Business Ideas Competition”

Soutěž EIT „Business Ideas Competition”
22.2.2018

Znalostní a inovační společenství EIT pro oblast potravin, surovin a zdraví (EIT Food, EIT Raw Materials a EIT Health) vyhlásily společnou soutěž o nejlepší obchodní nápady „Business Ideas Competition”.

Soutěž si klade za cíl zlepšit mezioborovou inovační výkonnost v zemích spadajících pod regionální inovační program EIT (Regional Innovation Scheme, RIS), tedy i České republiky. Vlastníci nápadů a začínající podniky s inovativními nápady v oblasti zdraví, potravin a surovin je mohou předkládat online do 31. 3. 2018 do 17:00 hod. SEČ. Ti neúspěšnější získají ocenění ve výši až 10 000 eur.

Podrobné informace k soutěží jsou dostupné v anglickém jazyce na stránkách EIT.