Solární elektrárny na střechách domů – realita zítřka

Solární elektrárny na střechách domů – realita zítřka
5.2.2015

Investiční banka Deutsche bank zveřejnila v lednu 2015 svoji analýzu vývoje solární energetiky do roku 2017. Analýza předpovídá, že solární systémy budou do dvou let cenově porovnatelné s energiemi z distribučních sítí, a to až na 80 % světových trhů. Podle analýzy nebude mít na boom solárních systémů podstatný dopad ani výrazný propad cen ropy.

Důvod spočívá v rostoucích cenách energií z distribučních elektrických sítí po celém světě a naproti tomu v postupně klesajících nákladech na pořízení a provoz fotovoltaických systémů. Ceny solárních systémů dle předpovědi poklesnou v průběhu čtyř až pěti let o dalších 40 % a jejich další snižování přinesou inovační technologie zlepšující účinnost fotovoltaických modulů, narůstající objem a hospodářská soutěž. I kdyby ceny elektrických energií zůstaly stabilní, stejně bude pro dvě třetiny světové populace solární energie levnějším zdrojem než konvenční energetické dodávky ze sítě.

Dle Deutche bank je trend dalšího vývoje jasný a trh by měl na tento trend reagovat

Trh by měl reagovat jak ze strany firem a jejich odklonu od konvenčního obchodování s elektřinou, jako například nedávné rozhodnutí evropského gigantu E.ON, tak ze strany finančního sektoru včetně privátních zdrojů a nastavení finančních nástrojů, např. solární leasing či jiné nové zdroje financování.  Analýza je k nahlédnutí ZDE další informace můžete získat také na www.nazeleno.cz.

Výzkumu v oblasti solární energie se věnují i vědci v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT

Vývoji solárních systémů a obecně novým koncepcím decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní interaktivní budovy se věnuje například tým doc. Matušky při Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (viz ZDE).