Směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020
3.5.2017

Evropská komise zveřejnila návrh revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (Renewable Energy Directive - REDII). Cílem této revidované směrnice, která se zaměřuje na období 2020-2030, je vytvořit z EU světového lídra v oblasti obnovitelné energie stanovením cíle dosažení alespoň 27 % obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v rámci EU.

Směrnice stanovuje vnitrostátní cíle v oblasti obnovitelných energií pro každou zemi, přičemž zohledňuje jejich výchozí bod a celkový potenciál obnovitelných zdrojů energie. Návrh odráží doporučení od více než 600 zainteresovaných stran zapojených do veřejné konzultace, která se konala od 18. listopadu 2015 do 10. února 2016. Nicméně i navzdory veřejné konzultaci se nedávno objevila kritika návrhu Komise týkající se zavedení povinné dražby záruk původu (Guarantees of Origin - GOs).

Více informací o výsledcích veřejných konzultací a revidované směrnici.