Skupina Construction 4.0 Europe

Skupina Construction 4.0 Europe
15.2.2018

Na profesní síti LinkedIn vznikla nová skupina Construction 4.0 Europe. Cílem je sdružit na jednom místě všechny zainteresované strany, které chtějí přispět k diskuzi o digitální budoucnosti evropského hodnotového řetězce ve stavebnictví. Skupinu zajímají vize, potřeby, příležitosti, výzvy, ale také řešení a možnosti dalšího vývoje.

Tým Construction 2020 vás zve ke sdílení svých aktivit, trendů, studií a zpráv v této oblasti, abyste byli informováni o svých aktivitách, stejně jako o nových trendech a činnostech v tomto odvětví, o synergii a osvědčených postupech.

Tato skupina nenahrazuje žádný z aktuálně používaných kanálů a komunikačních prostředků, ale doplňuje je jako spontánnější zdroj informací a výměny znalostí a přispívá tak k větší a silnější spolupráci v tomto odvětví.

Více o skupině: www.linkedin.com/groups/13572474