Seminář pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků

Seminář pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků
31.5.2019

 Na MPO se uskuteční seminář pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků, a to ve dvou termínech - 13. června a 24. září 2019. Program semináře bude zaměřen na současnou a připravovanou legislativu, informační zdroje, využití recyklátů ve stavebních výrobcích, asfaltové směsi, kontrolní akce ČOI a postupy EOTA. 

Akci organizuje Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS) ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a MPO.

Více informací naleznete na stránkách MPO.

Na seminář se můžete hlásit prostřednictvím formulářů: Termín v červnu zde. Termín v září zde.

S ohledem na omezenou kapacitu sálu bude dána přednost dříve došlým přihláškám. Účast na seminářích je zdarma.