Seminář o úspoře energií v obcích: budovy a veřejné osvětlení

Seminář o úspoře energií v obcích: budovy a veřejné osvětlení
4.9.2018

Pro města nebo obce, které plánují rekonstrukci veřejného osvětlení nebo renovaci obecních budov, pořádají Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu semináře, na nichž představí dostupné dotační tituly.

Dne 12. září 2018 v Praze a 19. září v Olomouci se účastníci dozvědí o možnostech financování uvedených úsporných opatření z dotačních titulů MPO EFEKT, Národní program Životní prostředí nebo OP Životní prostředí. Během semináře budou zástupci poskytovatelů k dispozici ke konzultacím projektových záměrů.

Účast na akci je bezplatná, zájemci se v předstihu musí registrovat na www.unni-konference.cz .

Podrobný program najdete v pozvánce.