Seminář: nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Seminář: nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
7.11.2016

Agentura pro podnikání a inovace pořádá sérii seminářů v krajích, jejichž cílem je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Konkrétně je program zaměřen na zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru; rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů; posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; a usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií,

Více informací o seminářích a možnost registrace najdete na následujících odkazech: