Seminář: Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách

Seminář: Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách
8.11.2016

Think-tank IDEA Národohospodářského ústavu AV ČR pořádá 2. 12. 2016 v Praze diskusní seminář na téma Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách.

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec z Národohospodářského ústavu AV ČR představí, jakým způsobem je možné provádět ekonometrické odhady motivačního účinku veřejných dotací na firemní VaV výdaje. Prezentované analýzy budou provedeny na příkladu programu ALFA Technologické agentury ČR. Následná diskuse rozebere, co tyto výsledky znamenají pro inovační politiku, užitečnost tohoto způsobu hodnocení a možnosti pro jeho širší implementaci.

Seminář bude řešit zejména tyto otázky:

  • Jakým způsobem by se měly hodnotit programy přímé podpory VaV ve firmách?
  • Stimulují dotace nové výdaje na VaV anebo pouze vytlačují soukromé financování VaV?
  • Na jaké druhy firem působí dotační programy VaV nejlépe?
  • Co brání tomu, abychom lépe pochopili účinky dotací na firemní VaV?
  • S pomocí jakých nástrojů provádět inovační politiku?

Seminář se bude konat na adrese: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1, od 14:00 do 17:30 hodin. Svou účast můžete potvrdit buď e-mailem na idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře.

Kompletní pozvánku naleznete na stránkách IDEA.