SBToolCZ - národní nástroj pro certifikaci budov

SBToolCZ - národní nástroj pro certifikaci budov
21.1.2015

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ lze použít pro certifikaci bytových domů, rodinných domů a administrativních budov, v případě jiné typologie lze užít možnosti pilotní certifikace. Na vývoji metodiky se podílí tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE).

SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům:

 • marketingový nástroj - certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby,
 • zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu,
 • inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
 • zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
 • postihnutí sociálních dopadů stavby,
 • nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort,
 • vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát.
 • Pozitiva certifikace SBToolCZ oproti zahraničním metodikám:
 • SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR,
 • jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry,
 • je veden v češtině,
 • je levnější,
 • data o výstavbě neopouštějí ČR,
 • SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.

Cíl certifikace metodikou SBToolCZ:

 • poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby,
 • zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů,
 • podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II,
 • hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby,
 • optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011,
 • motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.

Více informací najdete ZDE.