Renovace budov - trumf pro nový start Evropy

Renovace budov - trumf pro nový start Evropy
22.4.2015

Publikovaná zpráva evropského Joint Research Centre (JRC) označuje energetickou renovaci stávajících budov jako příležitost pro evropskou ekonomiku - trumf pro její růst, energetickou, klimatickou a kohezní politiku, zdroj pracovních příležitostí a nástroj k dosažení stanovených cílů do roku 2020.

Ze zprávy vyplývá, že přestavba neefektivních budov z evropského stavebního fondu vyžaduje plán rekonstrukcí. Úspěšný plán rekonstrukcí by měl zahrnovat stávající politické rámce EU pro růst a zaměstnanost, klima a energetiku a odpovídající část kohezní politiky do jednoho jednotného rámce zaměřeného na celkovou modernizaci evropského sektoru budov.

Jasná a decentralizovaná struktura řízení, mechanismy pro rozvoj projektů

Ze závěrů zprávy vyplývá potřeba věnovat pozornost dořešení následujících otázek:

  • jasná a decentralizovaná struktura řízení, která z velké části chybí. Přechod evropského bytového fondu na standard udržitelnosti vyžaduje jasnou, koherentní a decentralizovanou strukturu řízení zahrnující regulátory energetických renovací a fond ro sdílení rizik kaskádovitě na různých úrovních řízení,
  • vytvořit mechanismy pro rozvoj projektů v rozsahu od spojování menších projektů až po vytváření klastrů akreditovaných firem specializovaných na energetické renovace,
  • zpřístupnit utility data a zprůhlednit náklady na energetické renovace pro lepší posouzení investičních potřeb,
  • zásadní uplatnění regionálního přístupu: upřednostnění méně rozvinutých regionů, zejména v členských státech s HDP pod průměrem EU pro zajištění pohodlného bydlení všem občanům EU
  • omezení dopadu energeticky neefektivních domů na veřejné finance a zdraví evropské populace.

Více informací a zpráva JRC ZDE.