Rada EU pro zahraniční věci přijala akční plán energetické diplomacie EU

Rada EU pro zahraniční věci přijala akční plán energetické diplomacie EU
22.7.2015

Dne 20. července 2015 přijala Rada pro zahraniční věci závěry Rady EU o energetické diplomacii, jakož i akční plán EU pro energetickou diplomacii předložený Evropskou komisí, Evropskou službou pro vnější činnost (EEAS) a členskými státy EU. Akční plán má pomoci soustředit další úsilí na řadu priorit v oblasti energetické a klimatické diplomacie identifikovaných ve vnějším rozměru rámcové strategie Energetické unie.

Miguel Arias Cañete, evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu, uvedl: "Akční plán energetické diplomacie nám pomůže splnit vnější cíle strategie Energetické unie. Svým zaměřením na diverzifikaci zdrojů, dodávek a tras, energetickou bezpečnost, ochranu klimatu a globální propagaci čisté energie, bude plán užitečným nástrojem a podporou pro naše úsilí v oblasti energetické a klimatické diplomacii."

Rada vyzývá vysokého představitele a Evropskou komisi, aby zajistila pokračování akčního plánu v úzké spolupráci a koordinaci s členskými státy v souladu s jejich rolemi a pravomoci, tak, jak je stanoveno ve Smlouvách.

Souvislosti – stanovení strategie směřující k vytvoření Energetické unie

Evropská komise dne 25. února prezentovala svou strategii k vytvoření odolné energetické unie, která by měla propojit energetické systémy států EU a dosáhnout tak vyšší efektivity, snížení závislosti na dovozu energie ze třetích zemí, snížit emise i ceny. Strategie, společně se závěry z jednání Evropské rady ze dne 20. března 2015, uznává vysoký význam vnějšího rozměru energetické unie. V těchto dokumentech je jasně stanoveno, že cílů Energetické unie lze dosáhnout pouze v případě, že vnější a vnitřní rozměry energetické politiky se budou vzájemně posilovat.

Pro další informace, navštivte prosím příslušné webové stránky Rady Evropské unie.