Publikace Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

Publikace Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let
10.1.2020

Přispět k diskusi o tom, jak se vyvíjela oblast úspor energie v souvislostech v uplynulém století a jaké možnosti snižovat energetickou náročnost máme dnes, si klade za cíl publikace Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let, jejíž zpracování a vydání podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V osmi kapitolách je zájemcům předkládán přehled, jak byla vnímána energetická efektivita od konce 19. století. První kapitola je věnována definici pojmů a principům, které determinují energetickou efektivitu, druhá historickému období od vzniku parního stroje do roku 1918, třetí meziválečné periodě 1918–1938, čtvrtá mapuje dobu od mnichovské dohody do 15. března 1939, pátá období protektorátu, šestá léta v období 1945–1970, sedmá v období 1971–1992 a poslední kapitola dobu od roku 1993 po současnost.

V publikaci jsou využívány dobové citace, které nejlépe dokumentují vývoj v názorech na problematiku snižování spotřeby energie v dané době a taky skutečnost, že se od počátku využití parního motoru nejednalo o věc opomíjenou.

Více o publikaci najdete na stránkách MPO.

Publikace samotná je zdarma ke stažení zde.