První výzvy OP VVV vyhlášené v červenci a srpnu 2015

První výzvy OP VVV vyhlášené v červenci a srpnu 2015
9.9.2015

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU) vyhlásil v červenci a srpnu 2015 prvních 6 výzev.

Jedná se o Individuání projekty systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Popdora excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2), Teaming (PO1) a Inkluzivní vzdělávání (PO3). Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT ZDE. V souvislosti s vyhlašováním výzev byla na webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro žadatele a příjemce. Obecnou část pravidel naleznete ZDE.

Na co se OP VVV zaměřuje?

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. Podporuje také zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR