První fáze projektu FINERPOL ukončena v Portugalsku

První fáze projektu FINERPOL ukončena v Portugalsku
17.5.2018

Ve dnech 10. a 11. května 2018 uspořádala města Matosinhos a Porto poslední meziregionální setkání první fáze projektu FINERPOL. Akce se zúčastnili partneři projektu, stakeholdeři, místní, regionální, národní a evropské řídící orgány zastupující oblasti bydlení, energetiky a městské obnovy, jakož i subjekty finančního sektoru, které se zabývají financováním investic do energetické účinnosti.

Dopoledne 10. května proběhlo interní projektové setkání, kde partneři sdíleli stav výstupů projektu, včetně osvědčených postupů, ex-ante hodnocení a akčních plánů. Byly zjištěny silné a slabé stránky procesu učení a byly diskutovány finanční a komunikační otázky. 

Projektový partner CEiiA - Centrum inženýrství a vývoje produktů - City Lab na odpoledne připravil veřejný seminář "Financování energetické účinnosti v projektech zaměřených na obnovu měst". Bylo představeno několik způsobů financování, jakož i příklady úspěšných realizovaných projektů z různých evropských regionů.

Na pátek 11. května připravil hlavní koordinátor projektu FINERPOL, agentura AGENEX "Learning Camp", kde se všichni účastníci mohli aktivně zapojit do připomínkování akčních plánů předložených jednotlivými partnery konsorcia.

Více informací o projektu FINERPOL najdete na stránkách projektu: www.interregeurope.eu/finerpol/

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).