Průvodce správnou praxí energetické efektivity pro střední a východní Evropu

Průvodce správnou praxí energetické efektivity pro střední a východní Evropu
18.7.2018

Evropská komise (DG ENERGY) ve spolupráci s agenturou EASME vydala Průvodce správnou praxí energetické efektivity pro střední a východní Evropu ("Guide on good practice in energy efficiency for Central and South Eastern Europe (CESEC)".)

Tento průvodce nabízí přehled více než 60 příkladů dobré praxe ze střední a východní Evropy pro přechod k čisté energii. Tyto projekty mají ve svých regionech významný dopad, jejich výsledky mohou zásadně zvýšit energetickou efektivitu oblasti a jsou navíc replikovatelné.

Vztahují se k tématům jako:
- Energetická náročnost budov
- Efektivita centrálních rozvodů tepla a chladu
- Energetická chudoba
- Investice do energetické efektivity
- Energetická efektivita v průmyslu a obchodu
- Zapojení stakeholderů do podpory energetické efektivity na všech správních úrovních

Iniciativa "Central and South-Eastern European Energy Connectivity" (CESEC) byla založena v roce 2015 a má za cíl zrychlit integraci zemí ze střední a jižní Evropy do evropského trhu se zemním plynem. V roce 2016 rozšířila svoji působnost i na další klíčové oblasti jako je trh s elektřinou, koordinace a rozvoj energetických sítí, obnovitelná energie a energetická efektivita.

Tento dokument byl představen na Sustainable Energy Investment Forum, které se konalo 28.6. 2018 v Sofii.