Projekt BOOSTEE–CE: Zvyšování energetické efektivity veřejných budov ve Zlínském kraji

Projekt BOOSTEE–CE: Zvyšování energetické efektivity veřejných budov ve Zlínském kraji
15.11.2018

Energetická agentura Zlínského kraje je již druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Interreg Central Europe s názvem BOOSTEE – CE. Projekt má za cíl vyvíjet a realizovat technická řešení, strategie, přístupy k řízení a schémata financování k dosažení vyšší energetické efektivity (EE) ve veřejných budovách.

Do projektu za českou stranu je zahrnuto osm budov v majetku Zlínského kraje. Jedná se o pět školních budov, na kterých se postupně realizuje výměna oken, zateplení stropů a fasád tam, kde to umožňuje historické hledisko. U všech budov je současně se sledováním úspor paliva a provozních nákladů na vytápění sledováno i vnitřní klima v učebnách.

Mezi pilotní projekty byly zařazeny i dvě budovy z areálu Uherskohradišťské nemocnice, včetně nově budovaného pavilonu interny. Všechny tyto budovy se budou vyznačovat nízkou energetickou náročností a budou vhodným příkladem pro renovace a výstavbu dalších veřejných budov. V rámci projektu probíhá také měření vnitřního prostředí ve školských budovách zahrnutých do projektu a výsledky těchto měření jsou publikovány.

Do projektu BOOSTEE – CE jsou dále zapojeni další partneři z Rakouska, Chorvatska, Polska, Itálie, Maďarska a Slovinska. Kromě výše zmíněných pilotních rekonstrukcí jsou výstupem programu školení urbanistických a energetických projektantů, 3D systémy energetického managementu, příprava nadnárodní strategie pro financování EE, nebo také energetická online platforma One Place.

Více informací o BOOSTEE – CE v českém jazyce nebo angličtině, aktuální informace najdete na facebookové stránce projektu. K dispozici je také mapa pilotních projektů.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.