Přípravy na příští rámcový program EU: veřejná konzultace k prioritám Evropy v oblasti vědy a výzkumu CIMULACT

Přípravy na příští rámcový program EU: veřejná konzultace k prioritám Evropy v oblasti vědy a výzkumu CIMULACT
1.9.2016

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci na téma současných priorit vědy a výzkumu, do které chce zapojit kromě odborníků i co nejširší veřejnost. Zájemci se mohou zúčastnit od 25. srpna do 3. října 2016.

Kromě určení klíčových oblastí pro tvorbu dalších podpůrných programů chce Evropská komise srze konzultaci rozpoutat dialog mezi občany, stakeholdery, vědci i politiky.

V rámci konzultace si každý účastník vybere dvě společenské potřeby z nabídnutého seznamu témat, ke kterým vyjádří svůj názor. Návrhy témat společenských potřeb byly formulovány občany, experty a dalšími klíčovými aktéry z různých oblastí, vybrány byly tyto:

 • Rovnost
 • Jednota a soudržnost
 • Občanská uvědomění a angažovanost
 • Celostní medicína
 • Udržitelné potraviny
 • Celoživotní procesy
 • Vzdělávání založené na silných stránkách jedince a prožitkovém učení
 • Soulad s přírodou
 • Osobní rozvoj
 • Zelené prostředí
 • Udržitelná ekonomika
 • Udržitelné zdroje energie

Více informací a přístup k online dotazníku naleznete ZDE.

Další probíhající veřejné konzultace

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace sestavila seznam právě probíhajících veřejných konzultací z oblasti vědy a výzkumu, v rámci kterých můžete vyjádřit svůj názor k připravovaným i stávajícím programům a legislativě Evropské unie. Seznam naleznete na webu CZELO ZDE.