Připravuje se 22. evropská výzva IraSME

Připravuje se 22. evropská výzva IraSME
21.6.2018

Síť IraSME brzy vyhlásí další výzvu na financování projektů spolupráce mezi malými a středními podniky (MSP) za účasti výzkumných a technologických organizací. IraSME je sítí ministerstev a finančních agentur, které jsou vlastníky nebo správci národních a regionálních programů.

Projekt musí splňovat tyto základní podmínky:

  • vývoj nových produktů, procesů nebo technických služeb
  • technický vývoj od prvotní myšlenky až po prototyp
  • výzkum a vývoj, který přináší významná technická rizika pro příjemce
  • minimálně 2 společnosti ze 2 zúčastněných zemí/regionů

V počáteční fázi projektu je důležité konzultovat přípravu návrhu s příslušnou národní agenturou, aby byl zajištěn soulad s platnými národními a regionálními kritérii. Pro Českou republiku je touto agenturou Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Země, které se účastní této výzvy jsou následující: Kanada (Alberta), Česká republika, Německo, Lucembursko, Rusko, Belgie (Flandry / Valonsko)

Uzávěrka přihlášek bude 26. září 2018 (poledne). Veškeré dokumenty se zasílají elektronicky prostřednictvím online systému. Přečtěte si více na stránkách programu.