Připravovaná veřejná soutěž v programu DELTA zaměřená na spolupráci s Německem

Připravovaná veřejná soutěž v programu DELTA zaměřená na spolupráci s Německem
15.12.2016

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA. Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017, tematicky bude zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži.

Spolupráce s Japonskem a dalšími asijskými zeměmi

Zároveň v rámci programu DELTA plánuje TA ČR ve 2. pololetí 2017 vyhlásit další veřejnou soutěž, kterou se otevře možnost spolupráce s Japonskem. Vedle Japonska by tato veřejná soutěž mohla být zaměřena i na další země, s kterými již spolupráce v rámci programu DELTA běží, tj. Vietnamská socialistická republika, Čínská lidová republika, konkrétně čínské lokality Ťiang-su (Jiangsu), Če-tiang (Zhejiang), S´-čchuan (Sichuan) a Tchaj-wan (Taiwan) a Korejská republika.

Další informace naleznete stránkách Technologické agentury ČR