Priority evropského výzkumu pro roky 2021 - 2027

Priority evropského výzkumu pro roky 2021 - 2027
2.5.2019

Evropský parlament schválil prozatimní rozpočet programu Horizont Europe. Přesný rozpočet ještě není schválen, ale už je jasné, že minimálně 35% rozpočtu nového programu Horizont Europe bude určeno na výzkum související se změnami klimatu. Další zaměření bude na snížení rozdílu ve výzkumu mezi členskými státy EU a na malé a střední podniky. Je slíbeno také rozšíření tematických okruhů.

Více na stránkách Evropského parlamentu.