Příležitost pro města - finanční podpora energetickým a klimatickým plánům

Příležitost pro města - finanční podpora energetickým a klimatickým plánům
9.3.2015

Francouzský distrikt Essonne County, od roku 2006 člen energetických měst, publikoval inspirativní resumé výsledků, kterých dosáhl během své účasti na evropském projektu LIFE+ CLIMATE. Mezisektorové úspěchy přináší zajímavé náměty pro česká města.

 

Čtyřletý projekt přinesl výsledky v různých oblastech

Jedna z projektových aktivit byla zasvěcena vytvoření Ekologické materiální knihovny. Knihovna také slouží jako poradenské centrum a zvyšuje povědomí o všech územně zainteresovaných subjektech věnujících se udržitelným residenčním technologiím. Dále knihovna iniciovala vytvoření webové platformy „Chytrá renovace“.

Dalším výstupem projektu je nová “Vitrína energií”, která propaguje místní iniciativy a podporuje propojení mezi zúčastněnými stranami k tomu, aby vznikaly projekty energické účinnosti. Ohledně mnohých alternativ dopravy ke klasickým osobním automobilům projekt vydal publikaci ke „Kolaborativní platformě mobility“, která uživatelům radí ohledně veřejné dopravy, aktivních módů, spolujízdy, sdílení automobilů a dalších.

Evropský program LIFE nabízí finanční podporu také českým městům a obcím

V ohledu k energicky účinné infrastruktuře vyvinul distrikt v roce 2013 systematizovaný standard  na bázi deseti cílů Evropské charty "Sustainable building and subsidising" (Udržitelná výstavba a dotace) zahrnující všechny relevantní činnosti (budovy, veřejná prostranství, silnice).

Projekt pokročil také k implementaci uhlíkového účetního nástroje, který monitoruje emise
skleníkových plynů, vynaložených celkových nákladů a služeb, na které vztahuje jurisdikci ke zhodnocení
finančního dopadu svého působení.

Evropský program LIFE nabízí finanční podporu také českým městům a obcím. Více informací o zmiňovaném projektu ZDE, program LIFE k nahlédnutí ZDE.