Přehled pozičních dokumentů ke střednědobému hodnocení H2020 a doporučení k podobě 9. rámcového programu

Přehled pozičních dokumentů ke střednědobému hodnocení H2020 a doporučení k podobě 9. rámcového programu
13.2.2017

Dne 15. 1. 2017 byla uzavřena veřejná konzultace ke střednědobému hodnocení programu Horizont 2020, kterou Evropská komise spustila v říjnu 2016. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vytvořila obsáhlý seznam veřejně dostupných vyjádření ve formě pozičních dokumentů a doporučení (některá se týkají následného 9. rámcového programu, FP9).

Tyto příspěvky budou nyní sloužit jako podkladový materiál expertní skupině na vysoké úrovni pro hodnocení dopadu evropských programů pro podporu VaVaI (High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes), kterou EK ustavila v rámci procesu hodnocení. Informace o práci expertní skupiny sledujte ZDE.

EK uveřejní na přelomu tohoto roku pracovní dokument (Staff Working Document), který bude obsahovat výsledky veřejné konzultace. Tyto výstupy budou rovněž orientovat směřování 9.RP.

Veřejně dostupné dokumenty si můžete stáhnout na webu CZELO