Pozvánka na workshop - Finanční nástroje pro energetické investice

Pozvánka na workshop - Finanční nástroje pro energetické investice
24.8.2017

Dne 12. 9. 2017 se v Praze koná celodenní workshop zaměřený na finanční nástroje pro energetické investice. Akci pořádá Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a vystoupí na ní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, společnosti DS Energy Consulting s.r.o., města Litoměřice a ČVUT.

Workshop je určen zástupcům řídicích orgánů, příjemců finanční podpory, vč. měst, obcí, malých a středních podniků, ale i průmyslu, poradenských firem a bankovního sektoru.

Cíle workshopu:

  • diskutovat o příkladech osvědčených postupů finančních nástrojů v projektech energetické efektivity
  • analyzovat jednotlivé fáze projektu, tj. fázi přípravnou, implementační a fázi hodnocení a monitorování
  • shrnout ponaučení, úskalí a doporučení

Detailní program najdete v PDF formátu vlevo.

Účast na akci je bezplatná, registrovat se můžete u Terezy McLaughlin Váňové na mclauter@cvut.cz.

Projekt FINERPOL

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací najdete na oficiálních stránkách projektu.