Pozvánka na konferenci k NZEB

Pozvánka na konferenci k NZEB
20.2.2017

Zveme Vás na konferenci se zahraniční účastí na téma Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie, která se uskuteční 2. března 2017 odpoledne v Praze.

Konference se koná u příležitosti otevření školícího centra projektu Train-to-NZEB a výstavy vzorových technických řešení a materiálů (oceněných známkou kvality Výrobek – technologie roku 2017).

Registrujte se prosím na odkazu. Program akce najdete vlevo.

Cílem projektu Train-to-NZEB je vytvořit fungující síť školících a konzultačních středisek (Building Knowledge Hubs, BKH), poskytovat praktická školení, demonstrace a komplexní poradenské služby pro realizaci budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Kromě toho budou nabídnuta školení pro vysoce kvalifikované stavební odborníky a demonstrace pro laiky s rozhodovací pravomocí, které v kombinaci s administrativními a finančně poradenskými službami bude mít za následek zvýšení kapacity pro realizaci NZEB projektů v zúčastněných zemích.