Pozvánka na akce k problematice BIM

Pozvánka na akce k problematice BIM
28.8.2019

MPO ve spolupráci s ČAS vás zve na cyklus BIM workshopů zaměřených na pilotní projekty, výrobce a prodejce stavebních výrobků, střední školy a další. Vyvrcholením cyklu bude první summit Koncepce BIM v ČR. 

Jednotlivé workshopy pořádané ČAS ve spolupráci s MPO se budou konat v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Seznámí posluchače s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.

Součástí plánu akcí jsou také diskusní workshopy, v jejichž rámci Vás zveme na širokou diskusi o projednání plánů a výstupů na další období.

Vše vyvrcholí 21. listopadu 2019 v Praze, v PVA Expo Letňany na mezinárodní konferenci Summit Koncepce BIM: Digitální Česko, nad kterou převzal záštitu vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Summit se bude věnovat tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko v souvislosti se stavebnictvím a ve vládním usnesení o zavádění koncepce BIM do českého stavebnictví.

Časy a místa jednotlivých workshopů najdete na stránkám Ministerstva průmyslu a obchodu.