Podpora přípravy mezinárodních projektů - Bridge2ERA

Podpora přípravy mezinárodních projektů - Bridge2ERA
2.8.2018

Německé Ministerstvo školství a vědy prostřednictvím svého programu Bridge2ERA finančně podpoří přípravu projektů Horizont2020, Interreg a Eurostar v konsorciu s německým partnerem a dalšími evropskými zeměmi.

Financování je poskytováno pro přípravu žádostí vědecko-výzkumných projektů, které se zabývají tematickými oblastmi programu Horizont 2020 a dalších odpovídajích EU programů, např. INTERREG nebo Eurostars. Do uznatelných nákladů lze zahrnout cestovné, pořádání workshopů, vybavení a zdroje pro projekt, ale i koordinaci.

Univerzity, vědecké instituce, stejně jako komerční podniky se mohou ucházet o finanční podporu ve výši 50-100% (podle typu příjemce), pokud jejich konsorcium splňuje podmínky programu. Konsorcium musí být složené z německého žadatele, min. jednoho partnera z cílové země a min. jednoho dalšího z EU28.

Detailní náležitosti výzvy najdete na stránkách poskytovatele.