Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků - Marie Skłodowska-Curie

Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků - Marie Skłodowska-Curie
1.2.2017

Technologické centrum AV ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou komisí pořádá 5. dubna 2017 v Praze národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Účastníci se dozvědí o náležitostech programu, přípravě projektových žádostí a způsobu jejich hodnocení. Na akci vystoupí také příjemci MSCA grantů a pohovoří o svých zkušenostech s MSCA a jakým způsobem dále ovlivnily jejich kariéru.

Jednacím jazykem je angličtina. Registrovat se můžete na stránkách TC AV ČR.

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. (zdroj H2020)