Podpora inovačních aktivit H2020: výzvy EIC a INNOSUP

Podpora inovačních aktivit H2020: výzvy EIC a INNOSUP
21.11.2017

Technologické centrum AV ČR pořádá 11. prosince 2017 informační seminář Podpora inovačních aktivit v programu Horizont 2020 v období 2018-2020, který účastníkům přiblíží obsah nově otevřených výzev EIC (European Innovation Council) a INNOSUP (For a better innovation support to SMEs). 

Evropská rada pro inovace (EIC), pilotní iniciativa zastřešující výzvy Nástroje pro MSP, Fast Track to Innovation, FET Open a Horizon Prizes, by se měla stát jedním z důležitých pilířů 9. rámcového programu. Seminář přiblíží, co pilot EIC vlastně je, jaké nabízí příležitosti a k jakým změnám došlo v souvislosti s otevřením prvních výzev této pilotní iniciativy.

Aktuálním výzvám INNOSUP, které cílí na inovační agentury, klastry a další aktéry, kteří nabízejí podporu malým a středním podnikům, bude věnována odpolední část semináře.

Program semináře naleznete zde.

Registrace je možná zde do 7.12. nebo do naplnění kapacity sálu.